موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-07-21T12:59:04+01:00 mihanblog.com رامش،نم نم بارون میاد 2017-07-21T03:54:50+01:00 2017-07-21T03:54:50+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3546 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگار نم نم بارون میاد با صدای رامش.آرتینhttps://www.mediafire.com/?t135sdsb7biqlbt ترانه بسیار زیبا و ماندگار نم نم بارون میاد با صدای رامش.آرتین


https://www.mediafire.com/?t135sdsb7biqlbtBildergebnis für es regnet frau
]]>
جمال وفائی؛اینو تو نمیدونستی 2017-07-21T03:53:58+01:00 2017-07-21T03:53:58+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3545 آرتین با صدای گرم و دلنشین جمال وفائی،ترانه زیبا و قدیمی‌ اینو تو نمیدونستی.آرتینhttps://www.mediafire.com/?rfag509nm97gbt5
با صدای گرم و دلنشین جمال وفائی،ترانه زیبا و قدیمی‌ اینو تو نمیدونستی.آرتین


https://www.mediafire.com/?rfag509nm97gbt5

Bildergebnis für ‫جمال وفائی‬‎

]]>
جواد بدیع زاده،جلوه گٔل 2017-07-21T03:53:09+01:00 2017-07-21T03:53:09+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3544 آرتین یادی از جواد بدیع زده با ترانه زیبا و قدیمی‌ که حدود هشتاد سال پیش خوانده شده بهنام جلوه گٔل.آرتینhttps://www.mediafire.com/?712knqnbbnuutjl یادی از جواد بدیع زده با ترانه زیبا و قدیمی‌ که حدود هشتاد سال پیش خوانده شده به

نام جلوه گٔل.آرتین


https://www.mediafire.com/?712knqnbbnuutjl


Bildergebnis für ‫جواد بدیع زاده‬‎

]]>
سیما بینا،دل‌ هوس سبزه و صحرا ندارد 2017-07-21T03:52:12+01:00 2017-07-21T03:52:12+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3543 آرتین با صدای سیمیا بینا ترانه زیبای دل‌ هوس سبزه و صحرا ندارد،از عارف قزوینی،تنظیمجواد معروفی.آرتینhttps://www.mediafire.com/?5pamldmz5yai8cc

با صدای سیمیا بینا ترانه زیبای دل‌ هوس سبزه و صحرا ندارد،از عارف قزوینی،تنظیم

جواد معروفی.آرتین


https://www.mediafire.com/?5pamldmz5yai8cc

Bildergebnis für traurige frau
Bildergebnis für traurige frauBildergebnis für ‫سیما بینا‬‎

]]>
نوای تار،داریوش طلایی 2017-07-21T03:51:14+01:00 2017-07-21T03:51:14+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3542 آرتین نوای زیبای تار داریوش طلایی از شاگردان علی‌ اکبر شهنازی در دستگاگ سه‌گاهبا همراهی ضرب ناصر فرهنگ فر.آرتینhttps://www.mediafire.com/?a76gnb7xe8ndddzداریوش طلایی در ۲۶ بهمن ۱۳۳۱ در شهرستان دماوند در خانواده‌ای علاقه‌مند به موسیقی متولد شد. او از یازده سالگی به هنرستان موسیقی رفت و با این که آشنایی و علاقهٔ خاصی با این ساز نداشت به آموختن تار پرداخت. در سال سوم هنرستان و تحت تأثیرعلی‌اکبر شهنازی به تار علاقه‌مند شد. پس از گرفتن دیپلم هنرستان هم‌زمان به ت

نوای زیبای تار داریوش طلایی از شاگردان علی‌ اکبر شهنازی در دستگاگ سه‌گاه

با همراهی ضرب ناصر فرهنگ فر.آرتین


https://www.mediafire.com/?a76gnb7xe8ndddz


داریوش طلایی در ۲۶ بهمن ۱۳۳۱ در شهرستان دماوند در خانواده‌ای علاقه‌مند به موسیقی متولد شد. او از یازده سالگی به هنرستان موسیقی رفت و با این که آشنایی و علاقهٔ خاصی با این ساز نداشت به آموختن تار پرداخت. در سال سوم هنرستان و تحت تأثیرعلی‌اکبر شهنازی به تار علاقه‌مند شد. پس از گرفتن دیپلم هنرستان هم‌زمان به تحصیل در رشتهٔ موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کار در مرکز حفظ و اشاعهٔ موسیقی پرداخت. او در این دوران از خدمت استادانی چون علی اکبر شهنازی، سعید هرمزی، یوسف فروتن، نور علی برومند و عبدالله دوامی بهره مند شد. پس از اتمام تحصیلات از سال ۱۳۵۵ در دانشگاه تهران ردیف تدریس کرد.Bildergebnis für ‫داریوش طلایی‬‎

]]>
الهه،ناله از جدایی 2017-07-19T04:14:58+01:00 2017-07-19T04:14:58+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3541 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگاری با صدای الهه به نام ناله از جدایی.آرتینhttps://www.mediafire.com/?ppen1tcz2wvzuat
ترانه بسیار زیبا و ماندگاری با صدای الهه به نام ناله از جدایی.آرتین


https://www.mediafire.com/?ppen1tcz2wvzuat

Bildergebnis für elahe]]>
پرویز خسروی،وقتی‌ که یارم میاد(کوچه بازاری) 2017-07-19T04:14:03+01:00 2017-07-19T04:14:03+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3540 آرتین با صدای پرویز خسروی ترانه قدیمی‌ کوچه بازاری،وقتی‌ کهیارم میاد.آرتینhttps://www.mediafire.com/?mkh3rf1bd132lky با صدای پرویز خسروی ترانه قدیمی‌ کوچه بازاری،وقتی‌ که

یارم میاد.آرتین


https://www.mediafire.com/?mkh3rf1bd132lky

Bildergebnis für ‫پرویز خسروی خواننده‬‎


]]>
پوران،عاشق شدن دیوانگیست 2017-07-19T04:12:57+01:00 2017-07-19T04:12:57+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3539 آرتین ترانه زیبایی‌ با صدای پوران به نام عاشق شدن دیوانگیست.آرتینhttps://www.mediafire.com/?7ummmegmge41qe2
ترانه زیبایی‌ با صدای پوران به نام عاشق شدن دیوانگیست.آرتینBildergebnis für pooran

]]>
مرضیه،ناله شب گیر 2017-07-19T04:10:57+01:00 2017-07-19T04:10:57+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3538 آرتین با  صدای مرضیه ترانه قدیمی‌ و زیبای ناله شب گیر.آرتینhttps://www.mediafire.com/?idd4121t8me0til
با  صدای مرضیه ترانه قدیمی‌ و زیبای ناله شب گیر.آرتین


https://www.mediafire.com/?idd4121t8me0til


Bildergebnis für marzieh

]]>
مهستی‌،اسد الله ملک،هما میرفشار،دیگر چه خواهی‌ 2017-07-16T04:11:08+01:00 2017-07-16T04:11:08+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3537 آرتین یکی‌ از ترانه‌های بسیار زیبا و ماندگار مهستی‌ ترانه دیگر چه خواهی‌ ساخته‌های اسد الله ملک ،ترانه از هما میرفشار،در دو اجرا.آرتینhttps://www.mediafire.com/?1y70k6u83nmby7shttps://www.mediafire.com/?g9veyj2is426wij
یکی‌ از ترانه‌های بسیار زیبا و ماندگار مهستی‌ ترانه دیگر چه خواهی‌ ساخته‌های اسد الله ملک ،ترانه از هما میرفشار،در دو اجرا.آرتین

https://www.mediafire.com/?1y70k6u83nmby7s


https://www.mediafire.com/?g9veyj2is426wij

Bildergebnis für ‫خالدی از خوانندگان قدیمی‌‬‎

]]>
ایرج،رضا ناروند،آینه 2017-07-16T04:10:05+01:00 2017-07-16T04:10:05+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3536 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگار آینه با صدای ایرج از ساخته هایرضا ناروند.آرتینhttps://www.mediafire.com/?s9vw59l9s32p4ss

ترانه بسیار زیبا و ماندگار آینه با صدای ایرج از ساخته های

رضا ناروند.آرتین


https://www.mediafire.com/?s9vw59l9s32p4ss


Bildergebnis für spiegelBildergebnis für ‫خالدی از خوانندگان قدیمی‌‬‎

]]>
خالدی،حوض بلور 2017-07-16T04:08:40+01:00 2017-07-16T04:08:40+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3535 آرتین با صدای خالدی از خوانندگان قدیمی‌ ترانه زیبای حوض بلور.آرتینhttps://www.mediafire.com/?xhurn3p3ouogx57
با صدای خالدی از خوانندگان قدیمی‌ ترانه زیبای حوض بلور.آرتین


https://www.mediafire.com/?xhurn3p3ouogx57


Bildergebnis für ‫خالدی از خوانندگان قدیمی‌‬‎

]]>
حمیرا،دلشکنی گناهه 2017-07-16T04:07:47+01:00 2017-07-16T04:07:47+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3534 آرتین از ویژه گی‌ ترانه‌های ماندگار همیشه شنیدنی بودن آنهاست که گذشت زمانآنها را زیباتر و جذاب تر میسازد،ترانه زیبا و ماندگار دلشکنی گناهه با صدایحمیرا.آرتینhttps://www.mediafire.com/?immn3ggfmc0ifti

از ویژه گی‌ ترانه‌های ماندگار همیشه شنیدنی بودن آنهاست که گذشت زمان

آنها را زیباتر و جذاب تر میسازد،ترانه زیبا و ماندگار دلشکنی گناهه با صدای

حمیرا.آرتین


https://www.mediafire.com/?immn3ggfmc0ifti


Bildergebnis für homeyra

]]>
الهه،دلم شکسته،نماهنگ 2017-07-13T04:18:51+01:00 2017-07-13T04:18:51+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3533 آرتین  در بین ترانه های الهه،این ترانه زیبایی بخصوصی دارد،شعر ترانه،آهنگ بسیار زیبای آن که با ارکستر بزرگ اجرا شده،شعر ترانه از لعبت والا ,  تکنوازی استادانه ویلون اسداله ملک و اجرای الهه،.  ترانه  بسیار زیبا و ماندگار دلم شکسته.آرتین http://www.mediafire.com/?3u2t7tiuo1jr6cshttp://www.youtube.com/watch?v=2WLfUtMJccw  در بین ترانه های الهه،این ترانه زیبایی بخصوصی دارد،شعر ترانه،آهنگ بسیار زیبای آن که با ارکستر بزرگ اجرا شده،شعر ترانه از لعبت والا ,

  تکنوازی استادانه ویلون اسداله ملک و اجرای الهه،.  ترانه  بسیار زیبا و ماندگار دلم شکسته.آرتین 


http://www.mediafire.com/?3u2t7tiuo1jr6cs


http://www.youtube.com/watch?v=2WLfUtMJccw


]]>
پوران،مریم سفید 2017-07-12T04:22:44+01:00 2017-07-12T04:22:44+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3532 آرتین ترانه زیبایی‌ با صدای پوران به نام مریم سفید.آرتینhttps://www.mediafire.com/?7x0f8jbqpo94lae ترانه زیبایی‌ با صدای پوران به نام مریم سفید.آرتین


https://www.mediafire.com/?7x0f8jbqpo94lae

Bildergebnis für pooran


]]>