موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-01-21T13:40:24+01:00 mihanblog.com الهه،نشون به اون نشونی 2017-01-21T07:40:02+01:00 2017-01-21T07:40:02+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3180 آرتین   با صدای الهه ترانه بسیار زیبا،شاد  و ماندگار نشون به اون نشونی.آرتین   http://www.mediafire.com/?3bkj0lph3ln478eنشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندی صدای پای مرا تا که تو میشنیدی،ز شوق دیدن من به کوچه می‌‌دویدینشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشندی،برام ترانه خوندی آیا میاد به یادت اون شب به من میگفتی‌،چشمات چقدر قشنگه،دلم ز غصّه تنگهنشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندیحالا دیگه نمون

  با صدای الهه ترانه بسیار زیبا،شاد  و ماندگار نشون به اون نشونی.آرتین   http://www.mediafire.com/?3bkj0lph3ln478e


نشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندی

 صدای پای مرا تا که تو میشنیدی،ز شوق دیدن من به کوچه می‌‌دویدی

نشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشندی،برام ترانه خوندی

 آیا میاد به یادت اون شب به من میگفتی‌،چشمات چقدر قشنگه،دلم ز غصّه تنگه

نشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندی

حالا دیگه نمونده از اون زمون نشونی،میون ما گذشته زمون مهربونی

نشون به اون نشونی عشق‌های ما حروم شد،قصه ما تموم شد،عشق‌های ما حروم شد

نشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندی

 آیا میاد به یادت اون شب به من میگفتی‌،چشمات چقدر قشنگه،دلم ز غصّه تنگه

نشون به اون نشونی یه گٔل ز شاخه چیدی،رو زلف من نشوندی،برام ترانه خوندی]]>
تیلا،بیا با ما صفا کن 2017-01-21T07:37:19+01:00 2017-01-21T07:37:19+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3178 آرتین  با صدای خواننده  قدیمی‌ تیلا ،ترانه قدیمی‌ بیا با ما صفا کن.آرتین   http://www.mediafire.com/?ol6rc0s0o9tsei9

 با صدای خواننده  قدیمی‌ تیلا ،ترانه قدیمی‌ بیا با ما صفا کن.آرتین   


http://www.mediafire.com/?ol6rc0s0o9tsei9]]>
پوران،گرداب 2017-01-21T07:36:00+01:00 2017-01-21T07:36:00+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3177 آرتین با صدای زنده یاد پوران ترانه قدیمی‌ و زیبای گرداب.آرتینhttp://www.mediafire.com/?auqosu4e4v2wac5من که به دریا در پیچ و تابم،دل‌ بی‌ آرام گردابم که سر و سامانی میابم،همه جا پویم که مگر جویم دل‌ آسودهچه تمنایی دل‌ آسوده به کجا مانده موج غمها را در دل‌ میریزم،از بی‌ آرامی در خود بگریزم من شب بی‌ پایانی دارم،با من ماه فلک گوید قصه شادت رامن که ز شور دل‌ سرمستم،گویی دور سرم گردد قصه رویا ها باشم سرگرم دل‌ با این بی‌ سامانی خواهم سامان یابم با سرگردانی خوب است موج غلطان

با صدای زنده یاد پوران ترانه قدیمی‌ و زیبای گرداب.آرتین


http://www.mediafire.com/?auqosu4e4v2wac5


من که به دریا در پیچ و تابم،دل‌ بی‌ آرام گردابم

 که سر و سامانی میابم،همه جا پویم که مگر جویم دل‌ آسوده

چه تمنایی دل‌ آسوده به کجا مانده

 موج غمها را در دل‌ میریزم،از بی‌ آرامی در خود بگریزم

 من شب بی‌ پایانی دارم،با من ماه فلک گوید قصه شادت را

من که ز شور دل‌ سرمستم،گویی دور سرم گردد قصه رویا ها

 باشم سرگرم دل‌ با این بی‌ سامانی خواهم سامان یابم با سرگردانی

 خوب است موج غلطان سر بر سر من،افتد مست و لرزان در بستر من

  همه جا پویم که مگر جویم دل‌ آسوده, چه تمنایی دل‌ آسوده به کجا مانده

 موج غمها را در دل‌ میریزم،از بی‌ آرامی در خود بگریزم

من که به دریا در پیچ و تابم،دل‌ بی‌ آرام گردابم

 که سر و سامانی میابم،همه جا پویم که مگر جویم دل‌ آسوده

چه تمنایی دل‌ آسوده به کجا مانده

 موج غمها را در دل‌ میریزم،از بی‌ آرامی در خود بگریزم


]]>
پریوش ستوده,عمر گذران 2017-01-21T07:34:07+01:00 2017-01-21T07:34:07+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3175 آرتین   روانش شاد پریوش ستوده   با وزارت  فرهنگ و هنر همکاری داشت,زیباترین ترانه این خوانندهٔ ترانه ماندگار  عمر گذران هست. بجز آهنگ زیبا و ملایمی که ترانه را همراهی می‌کند،شعری بسیار زیباو در خور نگرش دارد و با اجرا و صدای دلنشین پریوش،آن را میتوان جزو ترانه‌های ماندگار دانست.آرتینhttp://www.mediafire.com/?0v8mz0xwn9c1w11بشنو رازم،سوز و سازم،تا گویم غم دل‌گٔل شد نامم،بی‌ فرجامم،خار هست همدم دل‌ بلبل یارم،مستی کارم،تا زیو چمنمآه  ‌ ی گلچین،یکدم بنشین،بشنو این سخ

  روانش شاد پریوش ستوده   با وزارت  فرهنگ و هنر همکاری داشت

,زیباترین ترانه این خوانندهٔ ترانه ماندگار  عمر گذران هست.

 بجز آهنگ زیبا و ملایمی که ترانه را همراهی می‌کند،شعری بسیار زیبا

و در خور نگرش دارد و با اجرا و صدای دلنشین پریوش،آن

 را میتوان جزو ترانه‌های ماندگار دانست.آرتین
http://www.mediafire.com/?0v8mz0xwn9c1w11


بشنو رازم،سوز و سازم،تا گویم غم دل‌

گٔل شد نامم،بی‌ فرجامم،خار هست همدم دل‌ 

بلبل یارم،مستی کارم،تا زیو چمنم

آه  ‌ ی گلچین،یکدم بنشین،بشنو این سخنم 

میدانم که زمان،این عمر گذران

چون خوابی‌ گذارد با تاراج خزان 

کی‌ ماند جز یادی از تو و من

کی‌ ماند جاویدان گل به چمن

شور هستی‌ چون گٔل اگر زیبا باشد

عمر مستی،خواب خوش و رویا باشد 

منشین غمگین،زانکه بهاران باز آمد

یار دیرین سو‌ی گلستان باز آمد

می‌خواند به چمن بلبل به هوای تو

مینالد ز جفای تو به خدای تو

که گٔل نگردد یارم ز بی‌ وفایی

کشد به حسرت کارم ز آشنایی 

او کجا میداند همچو می‌‌ در جوشم

راز دل‌ کی‌ خواند از لب خاموشم 

بهار مستی دمی نپاید،خزان هستی‌ ز ر‌ه بیاید

در این بستان یک دو سه روزی مهمانم

سوز پنهان شعله کشد بر دامانم

در دل‌ خندم  با همه این بی‌ سامانی

بشنو پندم تا غم دل‌ را بنشانی 


]]>
الهه،بیستون،نماهنگ 2017-01-18T06:13:24+01:00 2017-01-18T06:13:24+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3174 آرتین این هم نماهنگ یکی‌ دیگر از ترانه‌های زیبا و ماندگار الهه به نام بیستون هست.آرتین http://www.mediafire.com/?tn4z6e6yh526l4lhttp://www.youtube.com/watch?v=fCDlE-gCD3Qبیستون‌ای کوه پا برجای سنگی‌،بیستون‌ای بارگاه عشق دیرینخفته در آغوش سرد سینه تو،خاطرات زنده فرهاد و شیرین یادم آری قصه شور انگیز دوران گذشتهدر دلم دست محبت قصه‌یی‌ شیرین نوشتهبیستون آید به گوش من هنوز آواز تیشهقصه عشق تو میماند به دورانها همیشهنقش خسرو خفته در آغوش سنگین تو بینمچشم بیدار زمان در خواب شیرین تو بینم &nbsp

این هم نماهنگ یکی‌ دیگر از ترانه‌های زیبا و ماندگار الهه به نام بیستون هست.آرتین 


http://www.mediafire.com/?tn4z6e6yh526l4l


http://www.youtube.com/watch?v=fCDlE-gCD3Q


بیستون‌ای کوه پا برجای سنگی‌،بیستون‌ای بارگاه عشق دیرین

خفته در آغوش سرد سینه تو،خاطرات زنده فرهاد و شیرین 

یادم آری قصه شور انگیز دوران گذشته

در دلم دست محبت قصه‌یی‌ شیرین نوشته

بیستون آید به گوش من هنوز آواز تیشه

قصه عشق تو میماند به دورانها همیشه

نقش خسرو خفته در آغوش سنگین تو بینم

چشم بیدار زمان در خواب شیرین تو بینم 

 چهره عشقی‌،شکوه از روزگاری

از گذشته روزگاران یادگاری 

گرچه خاموشی به فریاد تو ناز م،قصه شیرین و فرهاد تو ناز م 

نقش خسرو خفته در آغوش سنگین تو بینم

چشم بیدار زمان در خواب شیرین تو بینم ]]>
خالدی چه خواهم چه خواهی‌ 2017-01-18T06:12:28+01:00 2017-01-18T06:12:28+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3173 آرتین ترانه  ماندگار قدیمی‌ با آهنگ و اجرای بسیار زیبا با صدای خالدی به نام چه خواهی‌،چه خواهم.آرتین  http://www.mediafire.com/?osoorje9ksqk3uiهمسایه تو هستم  ای زیبا،سرگشته‌ام چو مهتاب در شبها بجو دلم را تو غافل از ما چرا نشستی،چرا نشستیبده تو ساغر ز جام چشمت به شور و مستی،به شور و مستیچه خواهی‌،بلای عاشقان را میخواهی‌،نگارا بهای بوسه جان را میخواهی‌ چه خواهم،وفای گٔل رخان را می‌خواهم،نگارا بهار جاودان را می‌خواهم نگارا بهار جاودان را می‌خواهمهمسایه تو هستم &nb ترانه  ماندگار قدیمی‌ با آهنگ و اجرای بسیار زیبا با صدای خالدی به نام چه خواهی‌،چه خواهم.آرتین  


http://www.mediafire.com/?osoorje9ksqk3ui


همسایه تو هستم  ای زیبا،سرگشته‌ام چو مهتاب در شبها

 بجو دلم را تو غافل از ما چرا نشستی،چرا نشستی

بده تو ساغر ز جام چشمت به شور و مستی،به شور و مستی

چه خواهی‌،بلای عاشقان را میخواهی‌،نگارا بهای بوسه جان را میخواهی‌ 

چه خواهم،وفای گٔل رخان را می‌خواهم،نگارا بهار جاودان را می‌خواهم

 نگارا بهار جاودان را می‌خواهم

همسایه تو هستم  ای زیبا،سرگشته‌ام چو مهتاب در شبها

 بجو دلم را تو غافل از ما چرا نشستی،چرا نشستی

بده تو ساغر ز جام چشمت به شور و مستی،به شور و مستی

چه خواهی‌،بلای عاشقان را میخواهی‌،نگارا بهای بوسه جان را میخواهی‌ 

چه خواهم،وفای گٔل رخان را می‌خواهم،نگارا بهار جاودان را می‌خواهم

 نگارا بهار جاودان را می‌خواهم]]>
عهدیه،عمر گذران 2017-01-17T20:09:57+01:00 2017-01-17T20:09:57+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3172 آرتین  ترانه بسیار زیبای قدیمی‌ با صدای دلنشین عهدیه به نام عمر گذران.آرتینp:/http://www.mediafire.com/?a4w8ga5kr5e7658بشنو که جهان گذرد‌ای دل‌،عمر گذران گذرد‌ای دل‌ هرگز غم تو نبود در جان،پیدا نبود اثر فردا یاران پایان گیرد روزی دور رنج هستی‌از ما بر جان ماند‌ای دل‌ یاد عشق و مستی عمر شادی و غم یاران از ما می‌گذردهمچون موج توفان‌ای دل‌ دنیا می‌گذرد،دنیا می‌گذرد  یاران پایان گیرد روزی دور رنج هستی‌از ما بر جان ماند‌ای دل‌ یاد عشق و مستی عمر شادی و غم یاران از ما می‌گذردهم  ترانه بسیار زیبای قدیمی‌ با صدای دلنشین عهدیه به نام عمر گذران.آرتین

p:/


http://www.mediafire.com/?a4w8ga5kr5e7658


بشنو که جهان گذرد‌ای دل‌،عمر گذران گذرد‌ای دل‌

 هرگز غم تو نبود در جان،پیدا نبود اثر فردا

 یاران پایان گیرد روزی دور رنج هستی‌

از ما بر جان ماند‌ای دل‌ یاد عشق و مستی

 عمر شادی و غم یاران از ما می‌گذرد

همچون موج توفان‌ای دل‌ دنیا می‌گذرد،دنیا می‌گذرد

  یاران پایان گیرد روزی دور رنج هستی‌

از ما بر جان ماند‌ای دل‌ یاد عشق و مستی

 عمر شادی و غم یاران از ما می‌گذرد

همچون موج توفان‌ای دل‌ دنیا می‌گذرد،دنیا می‌گذرد

]]>
پوران،سفری در شب 2017-01-15T06:29:18+01:00 2017-01-15T06:29:18+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3171 آرتین با صدای زنده یاد پوران ترانه زیبا و ماندگار ،سفری در شب, .آرتین   http://www.mediafire.com/?qojjbatx9q19j0vشب آمد که ر‌ه زند فکر و خیال او به خوابم شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم خیزم و به دوش کشم تفنگ کهنه کار خود را به اسب یکه شناس سوار شوم روم به صحرا اسب زیبای خوش رفتارم، پر  در  آر  و ز جا بردارمرو به سر منزل دلدارم پیش از آنکه از سپیده اثر بینم،خواهم امشب که صبح دگری بینم گر توانی‌ بپر اسب امید من،برسانم به آن صبح امید من&nb

با صدای زنده یاد پوران ترانه زیبا و ماندگار ،سفری در شب, .آرتین   http://www.mediafire.com/?qojjbatx9q19j0v


شب آمد که ر‌ه زند فکر و خیال او به خوابم

 شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم

 خیزم و به دوش کشم تفنگ کهنه کار خود را

 به اسب یکه شناس سوار شوم روم به صحرا

 اسب زیبای خوش رفتارم، پر  در  آر  و ز جا بردارم

رو به سر منزل دلدارم 

پیش از آنکه از سپیده اثر بینم،خواهم امشب که صبح دگری بینم

 گر توانی‌ بپر اسب امید من،برسانم به آن صبح امید من

 می‌خواهم تا خفته دیده بدخواه،دیده روشن سازم از رخ آن ماه

همتی کن خدا را سحر شد،با سخن گفتن امشب به سر شد 

شب آمد که ر‌ه زند فکر و خیال او به خوابم

 شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم

 خیزم و به دوش کشم تفنگ کهنه کار خود را

 به اسب یکه شناس سوار شوم روم به صحرا


]]>
ناصر مسعودی،بیمار درد عشق 2017-01-15T06:28:17+01:00 2017-01-15T06:28:17+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3170 آرتین  از ترانه‌های قدیمی‌ ناصر مسعودی ترانه بسیار زیبا و ماندگار،بیمار درد عشق.آرتینhttp://www.mediafire.com/?2hn8kb1llv47156از پی‌ بهبود درد ما دوا سودی نداشتهر که شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت عاشقمو دل‌ بر دریا زده ام،جرعه کشم قید دنیا زده‌امبه ساده دل‌ من خوش آنکه خبری ز آشنا برسد در این شب سیه به داد دل‌ من مگر خدا برسد عاشقمو دل‌ بر دریا زده ام،جرعه کشم قید دنیا زده‌اممرا دیدی سری بالا نکردی، ز اشک و اه من پروا نکردی دل‌ من شد مزار آرزو ها،تو هم سودی از این سودا نکردی&n

 از ترانه‌های قدیمی‌ ناصر مسعودی ترانه بسیار زیبا و ماندگار،بیمار درد عشق.آرتین
http://www.mediafire.com/?2hn8kb1llv47156


از پی‌ بهبود درد ما دوا سودی نداشت

هر که شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت 

عاشقمو دل‌ بر دریا زده ام،جرعه کشم قید دنیا زده‌ام

به ساده دل‌ من خوش آنکه خبری ز آشنا برسد 

در این شب سیه به داد دل‌ من مگر خدا برسد 

عاشقمو دل‌ بر دریا زده ام،جرعه کشم قید دنیا زده‌ام

مرا دیدی سری بالا نکردی، ز اشک و اه من پروا نکردی

 دل‌ من شد مزار آرزو ها،تو هم سودی از این سودا نکردی

 دل‌ من شد مزار آرزو ها،تو هم سودی از این سودا نکردی

 چو دنیا بی‌ وفا بودی دریغا،ندانم از تو نالم یا ز دنیا

مرا دیدی سری بالا نکردی، ز اشک و اه من پروا نکردی

 دل‌ من شد مزار آرزو ها،تو هم سودی از این سودا نکردی]]>
شهین، ای‌ پری 2017-01-15T06:27:11+01:00 2017-01-15T06:27:11+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3168 آرتین با صدای شهین،هنرپیشه و خواننده قدیمی‌ ترانه دو صدایی ای‌ پری.آرتین http://www.mediafire.com/?wtda4g1uxl975iv

با صدای شهین،هنرپیشه و خواننده قدیمی‌ ترانه دو صدایی ای‌ پری.آرتین 
http://www.mediafire.com/?wtda4g1uxl975iv]]>
پوران،ویگن،بهشته،عارف،دل‌ غافل،من بی‌ دل‌ 2017-01-15T06:26:20+01:00 2017-01-15T06:26:20+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3167 آرتین ترانه ۴ صدایی قدیمی‌ دل‌ غافل،من بی‌ دل‌ با صدای پوران،ویگن،بهشته و عارف.آرتینhttp://www.mediafire.com/?8au7f0f8hydfh1u

ترانه ۴ صدایی قدیمی‌ دل‌ غافل،من بی‌ دل‌ با صدای پوران،ویگن،بهشته و عارف.آرتینhttp://www.mediafire.com/?8au7f0f8hydfh1u
]]>
الهه،پرویز یاحقی،پژمان بختیاری،آواز،در کنج دلم جز تو کسی‌ خانه ندارد 2017-01-13T05:01:58+01:00 2017-01-13T05:01:58+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3166 آرتین آواز بسیار زیبای در کنج دلم جز تو کسی‌ خانه ندارد.آرتین http://www.mediafire.com/?7g5x6zdpv5pl48pدر کنج دلم عشق کسی خانه ندارد             کس جای در این خانه ویرانه ندارددل را به کف هر که دهم باز پس آرد               کس تاب نگهداری دیوانه ندارددر بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست        آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارددر انجمن عقل فروشان ننهم پای                   دی آواز بسیار زیبای در کنج دلم جز تو کسی‌ خانه ندارد.آرتین 
http://www.mediafire.com/?7g5x6zdpv5pl48p


در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد             کس جای در این خانه ویرانه ندارد


دل را به کف هر که دهم باز پس آرد               کس تاب نگهداری دیوانه ندارد


در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست        آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد

در انجمن عقل فروشان ننهم پای                   دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد

تا چند کنی قصه اسکندر و دارا              ده روزه عمر این همه افسانه ندارد
]]>
پوران،انوشیروان روحانی،معینی کرمانشاهی،دست دعا 2017-01-13T05:00:47+01:00 2017-01-13T05:00:47+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3165 آرتین زنده یاد پوران سالها پیش در یکی‌ از برنامه گلها،با همکاری انوشیروان روحانی،معینی کرمانشاهی،و حبیب الله بدیعی جهت زلزله زدگان در آن زمان برنامه گلهای ۴۷۴ را اجرا کرده بود،ترانه زیبا و ماندگار دست دعا با صدای زنده یاد پوران.آرتینhttp://www.mediafire.com/?7gghkulpz13o6upروز و شب دست دعامی برم سوی خداکه ای خدا ، از بندگان پر گناهت رو مگردان !قلب عالم را به خشم خود ملرزان !گر بود بر دوش ما بار گناهی!اشک چشم کودکان را کن نگاهی !غم به گیتی چیره گشتهای گواه بی گناهان طاقتی دهآسمان ها تیره گشتهای پ

زنده یاد پوران سالها پیش در یکی‌ از برنامه گلها،با همکاری انوشیروان روحانی،معینی کرمانشاهی،و حبیب الله بدیعی جهت زلزله زدگان در آن زمان برنامه گلهای ۴۷۴ را اجرا کرده بود،ترانه زیبا و ماندگار دست دعا با صدای زنده یاد پوران.آرتین
http://www.mediafire.com/?7gghkulpz13o6up

روز و شب دست دعا
می برم سوی خدا

که ای خدا ، از بندگان پر گناهت رو مگردان !

قلب عالم را به خشم خود ملرزان !

گر بود بر دوش ما بار گناهی!

اشک چشم کودکان را کن نگاهی !

غم به گیتی چیره گشته

ای گواه بی گناهان طاقتی ده

آسمان ها تیره گشته

ای پناه بی پناهان طاقتی ده

زد به گردون ابر غم چتر سیاهی 

رحمتی ، بخشایشی ، لطفی الهی]]>
پروین،میروم و نمی‌رود 2017-01-13T04:59:56+01:00 2017-01-13T04:59:56+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3164 آرتین با صدای پروین ترانه بسیار زیبای قدیمی‌،میروم و نمی‌رود،آرتین http://www.mediafire.com/listen/osdbnfdhmw1hoxk/Parvin,Miravam_O_Nemiravad(2).mp3

با صدای پروین ترانه بسیار زیبای قدیمی‌،میروم و نمی‌رود،آرتین http://www.mediafire.com/listen/osdbnfdhmw1hoxk/Parvin,Miravam_O_Nemiravad(2).mp3
]]>
مجید مقدم،من کیم 2017-01-13T04:58:51+01:00 2017-01-13T04:58:51+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3163 آرتین  با صدای مجید مقدم ترانه بسیار زیبا  من کیم.آرتینhttp://www.mediafire.com/?c9t4ma6fmxei1k6من کیم گم کرده راهی‌،من کیم لرزم چو کاهیمن کیم خاکستر غمنا امید بی‌ پناهی  بی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانمای فلک بس کن ستم را، غم رها کن دامنم را بر لب آمد نیمه جانمسوی ناکامی مخانمبی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانم امشب‌ای ابر سیه از بام این ویرانه بگذریکشب‌ای دیوانه دل‌ از یاد آن بیگانه بگذر  من پشیمانم از این زود آشنائیشد خزان عمرم از این رنج جدایی  با صدای مجید مقدم ترانه بسیار زیبا  من کیم.آرتینhttp://www.mediafire.com/?c9t4ma6fmxei1k6


من کیم گم کرده راهی‌،من کیم لرزم چو کاهی

من کیم خاکستر غم

نا امید بی‌ پناهی 

 بی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانم

ای فلک بس کن ستم را، غم رها کن دامنم را

 بر لب آمد نیمه جانم

سوی ناکامی مخانم

بی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانم

 امشب‌ای ابر سیه از بام این ویرانه بگذر

یکشب‌ای دیوانه دل‌ از یاد آن بیگانه بگذر 

 من پشیمانم از این زود آشنائی

شد خزان عمرم از این رنج جدایی

بی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانم

 ای غم مشو راضی‌ بسوزم در جوانی‌

 آخر ندیدم خیری از این زندگانی‌

 من هم به دل‌ صد آرزو بنهفته دارم

 من هم هزاران گفته ناگفته دارم

 بی‌ همدم و بی‌ همزونم،ای غم مسوزان آشیانم

]]>