موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-05-27T11:42:25+01:00 mihanblog.com الهه،چو رفته‌ای جانا 2017-05-27T00:53:58+01:00 2017-05-27T00:53:58+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3419 آرتین با صدای الهه ترانه بسیار زیبا و ماندگار،چو رفته‌ای جانا.آرتینhttps://www.mediafire.com/?nad0o86hmhnhx5h
با صدای الهه ترانه بسیار زیبا و ماندگار،چو رفته‌ای جانا.آرتین


https://www.mediafire.com/?nad0o86hmhnhx5h


]]>
پوران،تب‌ عشق 2017-05-27T00:52:52+01:00 2017-05-27T00:52:52+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3418 آرتین با صدای پوران ترانه زیبا و قدیمی‌ تب‌ عشق.آرتینhttps://www.mediafire.com/?eraexk83s45lb89 با صدای پوران ترانه زیبا و قدیمی‌ تب‌ عشق.آرتین


https://www.mediafire.com/?eraexk83s45lb89]]>
ویگن،کدوم گلی‌ رو بچینم 2017-05-27T00:51:55+01:00 2017-05-27T00:51:55+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3417 آرتین با صدای ویگن ترانه قدیمی‌ و زیبای کدوم گلی‌ رو بچینم.آرتینhttps://www.mediafire.com/?xgtl333j6xt344h
با صدای ویگن ترانه قدیمی‌ و زیبای کدوم گلی‌ رو بچینم.آرتین


https://www.mediafire.com/?xgtl333j6xt344h
]]>
پوران، آن شب خوش 2017-05-27T00:50:34+01:00 2017-05-27T00:50:34+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3416 آرتین با صدای پوران ترانه زیبا و ماندگار آن شب خوش(همپیمانه).آرتینhttps://www.mediafire.com/?y3qq7khw6qyn1c7 با صدای پوران ترانه زیبا و ماندگار آن شب خوش(همپیمانه).آرتین


https://www.mediafire.com/?y3qq7khw6qyn1c7
]]>
دلکش،حکایت دل‌ 2017-05-23T23:18:21+01:00 2017-05-23T23:18:21+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3415 آرتین با صدای دلکش ترانه قدیمی‌ و زیبای حکایت دل‌.آرتینhttps://www.mediafire.com/?dj19h2c00r272ab
با صدای دلکش ترانه قدیمی‌ و زیبای حکایت دل‌.آرتین


https://www.mediafire.com/?dj19h2c00r272ab
]]>
عارف،گٔل قاصد 2017-05-23T23:17:10+01:00 2017-05-23T23:17:10+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3414 آرتین با صدای عارف ترانه قدیمی‌ گٔل قاصد.آرتینhttps://www.mediafire.com/?v7crmc3e24renmg با صدای عارف ترانه قدیمی‌ گٔل قاصد.آرتین


https://www.mediafire.com/?v7crmc3e24renmg]]>
همدانیان،چرا 2017-05-23T23:16:12+01:00 2017-05-23T23:16:12+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3413 آرتین با صدای خواننده قدیمی‌ حسین همدانیان  ترانه چرا.آرتینhttps://www.mediafire.com/?lqdjyk5fy4ioyy9حسین همدانیان نوازنده ی تنبك وترانه خوان وهنررا نزد استادان قدیمی وبا بهره گیری ازآموزش های حسین تهرانی آموخت كاردررادیو تهران را ازاوایل دهه‌ی 1330 همراه با سازها وآوازها واركسترهای مختلف كه ازآثاراو می توان به همنوازی تنبك درصفحه های گرامافون( 1354-1320) باهنرمندان مختلف و... سازنده وخواننده ی دو ترانهی «باباكرم» و« ای یارمباركبادا»اشاره كرد.  با صدای خواننده قدیمی‌ حسین همدانیان  ترانه چرا.آرتین


https://www.mediafire.com/?lqdjyk5fy4ioyy9


حسین همدانیان نوازنده ی تنبك وترانه خوان وهنررا نزد استادان قدیمی وبا بهره گیری ازآموزش های حسین تهرانی آموخت كاردررادیو تهران را ازاوایل دهه‌ی 1330 همراه با سازها وآوازها واركسترهای مختلف كه ازآثاراو می توان به همنوازی تنبك درصفحه های گرامافون( 1354-1320) باهنرمندان مختلف و... سازنده وخواننده ی دو ترانهی «باباكرم» و« ای یارمباركبادا»اشاره كرد. 


]]>
همدانیان،رعنا 2017-05-23T23:14:48+01:00 2017-05-23T23:14:48+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3412 آرتین ترانه زیبا و قدیمی‌ رعنا با صدای حسین همدانیان.آرتینhttps://www.mediafire.com/?fs7sl87sv26jpe7 ترانه زیبا و قدیمی‌ رعنا با صدای حسین همدانیان.آرتین


https://www.mediafire.com/?fs7sl87sv26jpe7]]>
پوران،حبیب الله بدیعی،امتحان مکن 2017-05-21T01:18:16+01:00 2017-05-21T01:18:16+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3411 آرتین ترانه‌های ساخته حبیب الله بدیعی برای پوران،الهه، کورس سرهنگزاده،رویا،مهستی‌ جزو بهترین و زیباترینها هستند،با صدای پوران ترانهزیبا و ماندگار امتحان مکن.آرتین https://www.mediafire.com/?jdpocjf845gohk6 ترانه‌های ساخته حبیب الله بدیعی برای پوران،الهه، کورس سرهنگزاده،رویا،مهستی‌ جزو بهترین و زیباترینها هستند،با صدای پوران ترانه

زیبا و ماندگار امتحان مکن.آرتین 


https://www.mediafire.com/?jdpocjf845gohk6]]>
زیگلری،زنده‌ام برای تو 2017-05-21T01:17:14+01:00 2017-05-21T01:17:14+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3410 آرتین با صدای اکبر زیگلری ترانه زیبای زنده‌ام برای تو.آرتینhttps://www.mediafire.com/?5725bcfaht20rb7
با صدای اکبر زیگلری ترانه زیبای زنده‌ام برای تو.آرتین


https://www.mediafire.com/?5725bcfaht20rb7

]]>
مرضیه،تخت جمشید 2017-05-21T01:15:28+01:00 2017-05-21T01:15:28+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3409 آرتین با صدای مرضیه،از ساخته‌های انوشیروان روحانی،ترانه سرا کریم فکور, ترانه بسیار زیبایتخت جمشید.آرتینhttps://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt

با صدای مرضیه،از ساخته‌های انوشیروان روحانی،ترانه سرا کریم فکور, ترانه بسیار زیبای

تخت جمشید.آرتین


https://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt
]]>
زیگلری،به دل‌ مهر تو دارم 2017-05-21T01:14:16+01:00 2017-05-21T01:14:16+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3408 آرتین با صدای گرم و دلنشین اکبر زیگلری آواز دشتستانی زیبای به دل‌ مهر تو دارم.آرتینhttps://www.mediafire.com/?4tk3dyg6c75s1gs با صدای گرم و دلنشین اکبر زیگلری آواز دشتستانی زیبای به دل‌ مهر تو دارم.آرتین


https://www.mediafire.com/?4tk3dyg6c75s1gs]]>
آفت،دوچرخه چی‌ 2017-05-19T00:22:40+01:00 2017-05-19T00:22:40+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3407 آرتین ترانه قدیمی‌ دوچرخه چی‌ با صدای آفت.آرتینhttps://www.mediafire.com/?nqs5u9hvcer35fu
ترانه قدیمی‌ دوچرخه چی‌ با صدای آفت.آرتین


https://www.mediafire.com/?nqs5u9hvcer35fu

]]>
افشین،برو شیطون 2017-05-19T00:21:31+01:00 2017-05-19T00:21:31+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3406 آرتین با صدای خواننده قدیمی‌،افشین مقراضی یا افشین شاد ترانه برو شیطون.آرتینhttps://www.mediafire.com/?zrf11x3istxo1iv با صدای خواننده قدیمی‌،افشین مقراضی یا افشین شاد ترانه برو شیطون.آرتین


https://www.mediafire.com/?zrf11x3istxo1iv]]>
ایرج،ای کبوتر ناله سر کن 2017-05-19T00:20:13+01:00 2017-05-19T00:20:13+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3405 آرتین با صدای ایرج ترانه آواز‌ای کبوتر ناله سر کن.آرتینhttps://www.mediafire.com/?vl7k1pca276y546 با صدای ایرج ترانه آواز‌ای کبوتر ناله سر کن.آرتین


https://www.mediafire.com/?vl7k1pca276y546]]>