موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-03-26T05:25:27+01:00 text/html 2017-03-17T11:11:22+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین روح انگیز،مهدی تاکستانی،تصنیف بیا که وقت بهار است http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3300 <div><br></div><div><p style="text-align: justify;">تصنیف قدیمی‌ بیا که وقت بهار است با صدای زنده یاد روح انگیز و تار بسیار زیبای مهدی تاکستانی.آرتین</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="http://www.mediafire.com/?gft3h8cfcb7y0a0" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">http://www.mediafire.com/?gft3h8cfcb7y0a0</a></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">بیا که وقت بهار است،من و تو نگذاریم به دیگران باغ و صحرا را</p></div><div><br></div> text/html 2017-03-17T11:09:52+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین بهشته،صبح یک روز بهار http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3298 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای بهشته ترانه صبح یک روز بهار.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?wjakiviy7332pik" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?wjakiviy7332pik</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-03-17T01:51:01+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین جمال وفائی،صدای پای بهار http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3297 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه زیبای بهاری با صدای جمال وفائی.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?sweyhfj42ar0hk2" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?sweyhfj42ar0hk2</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://userserve-ak.last.fm/serve/_/81814425/Jamal+Vafaei+jamal.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pic.photo-aks.com/photo/nature/season/spring/large/spring.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-03-17T01:49:08+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین الهه،جلوه بهار http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3296 <p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;">به مانند دیگر ترانه‌های زیبا و ماندگار الهه،ترانه ،جلوه بهار.</p><p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;">درود به روان همه کسانی که در دوران طلایی موسیقی &nbsp;ایرانی‌</p><p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;">،این آثار گرانبها را برای ما به یادگار گذاشته اند .آرتین</p><p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;"><br><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="http://www.mediafire.com/?opljli6x3ocg4so" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">http://www.mediafire.com/?opljli6x3ocg4so</a></p><p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.reisen-habersatter.at/reisekalender/tl_files/bilder/fruehling.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p> text/html 2017-03-15T08:08:08+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین سیما بینا،بهار آرزو http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3295 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه بسیار زیبا و ماندگار بهار آرزو،بهار دلنشین که زنده یاد بنان</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">آن را اجرا کرده،با صدای سیما بینا.آرتین &nbsp;</p></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?i1phflo77w6bqgx" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?i1phflo77w6bqgx</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-03-15T08:07:02+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین مرضیه،فرهاد فخردینی،فریدون مشیری،برای بهار http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3293 ترانه زیبای برای بهار با صدای مرضیه از ساخته‌های فرهاد فخر دینی و شعرفریدون مشیری.آرتینhttps://www.mediafire.com/?e5785aueafjr8y0 text/html 2017-03-15T08:05:55+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین فریدون فرهی،فرهاد فخردینی،بهار میشود http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3292 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه قدیمی‌ بهار میشود از ساخته‌های فرهاد فخردینی و شعر سیاوش کسرایی با&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">صدای فریدون فرهی.آرتین</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p><a href="https://www.mediafire.com/?t79c4o78y0474w5" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?t79c4o78y0474w5</a></p><p><br></p><p><br></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-BwirrMEl9UM/Uf_azYpew_I/AAAAAAAAVCc/m8911NgLAsI/s1600/fereidoon-farahi01.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p><div><br></div></div> text/html 2017-03-14T01:11:26+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین یاسمین،قاشقزنی،نماهنگ http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3291 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ا نزدیک شدن به جشن &nbsp;۴شنبه سوری،این نماهنگ با صدای دلنشین یاسمین،ترانه<br>قاشق زنی‌.آرتین</p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tk2iU9QJ1r4" target="_blank" style="color: rgb(102, 17, 204); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; cursor: pointer;">http://www.youtube.com/watch?<wbr>v=tk2iU9QJ1r4</a></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.mediafire.com/?e7l3e4pwgdq9uzs" target="_blank" style="color: rgb(102, 17, 204); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; cursor: pointer;">http://www.mediafire.com/?<wbr>e7l3e4pwgdq9uzs</a></p><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.berasad.com/fa/images/stories/dini/1/charshanbesoori.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://axgig.com/images/67329900632946894173.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div><br></div><p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></p></div><br style="text-align: justify;"> text/html 2017-03-13T23:45:54+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین مسعودی،چهار شنبه سوری،نماهنگ http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3290 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای ناصر مسعودی نماهنگ ترانه چهار شنبه سوری.آرتین &nbsp; &nbsp;</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rL9iIUBFi1Y" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.youtube.com/watch?v=rL9iIUBFi1Y</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?cqa93i75mp60985" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?cqa93i75mp60985</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://userserve-ak.last.fm/serve/500/85635481/Naser+Masoudi++4.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2493/2192886_584_370.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div> text/html 2017-03-13T23:43:40+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین هما،چهار شنبه سوری http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3289 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه قدیمی‌ چهار شنبه سوری با صدای هما از خوانندگان قدیمی‌.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="http://www.mediafire.com/download/9082187rrogd647/HOMA_Chahar+Shanbeh+Soori.mp3" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">ww.mediafire.com/download/9082187rrogd647/HOMA_Chahar+Shanbeh+Soori.mp3</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persian-star.net/1387/12/27/3/10.gif" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.iranboom.ir/aks-ha/iranshenakht/noroz/90/chehar-shanbe-sori89-11.JPG" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.persianblog.ir/38196_TVcbCdDb.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="text-align: justify;"> text/html 2017-03-13T02:47:23+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین دلکش،کودک نازنین http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3287 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای زنده یاد دلکش،ترانه زیبای کودک نازنین.آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="http://www.mediafire.com/listen/4b2jpmmum3bxs85/Delkash,Kodak_Nazanin.mp3" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">http://www.mediafire.com/listen/4b2jpmmum3bxs85/Delkash,Kodak_Nazanin.mp3</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://iranian.com/Nostalgia/2002/July/Images/delkash.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="line-height: 25px;"></div> text/html 2017-03-13T02:46:23+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین عهدیه،از آشیان پر گیرم http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3286 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای دلنشین عهدیه،ترانه بسیار زیبا و ماندگار،از آشیان پر گیرم.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?gqncp81h9g5sbut" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?gqncp81h9g5sbut</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div> text/html 2017-03-13T02:45:28+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین امین اله رشیدی، بی‌ فروغ مهر http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3285 <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای امین اله رشیدی خواننده و آهنگساز قدیمی‌،ترانه&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">بسیار زیبای بی‌ فروغ مهر.آرتین</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p><a href="https://www.mediafire.com/?a1gdhxstc4ixudt" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;"></a></p><div></div><p></p><div><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?a1gdhxstc4ixudt" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?a1gdhxstc4ixudt</a></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2017-03-13T02:44:31+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین عباس قادری،نازی افشار،گله دارم http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3284 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه دو صدایی قدیمی‌ گله دارم با صدای عباس قادری و نازی افشار.آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?v8agdw5aip3921x" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?v8agdw5aip3921x</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i1.sndcdn.com/artworks-000030146587-6vv8jq-original.jpg?62e77fd" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dc260.4shared.com/img/127795810/74df4fa2/Nazi_Afshar.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="line-height: 25px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-03-11T02:39:37+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین ترانه محلی،بچه گدا http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3283 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه با مزه بچه گدا با گویش شیرین مشهدی.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?bqpeygzvk7cgzb7" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration: none;">https://www.mediafire.com/?bqpeygzvk7cgzb7</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rnasle4.persiangig.com/image/Great-idea.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;">